Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

NOTICE

The operation of the VISAPOINT system was completely terminated on 31 October 2017. Ordering the deadline for receiving a visa application or residence permit via VISAPOINT is no longer possible.

The confirmed appointments made in VISAPOINT for November 2017 remain valid.

To schedule a visa interview after December 1, 2017, you will need to apply for an appointment at a respective Embassy/Consulate General of the Czech Republic. Information shall be publicly available on the website of a respective Embassy/Consulate General of the Czech Republic from November 24, 2017.

Thank you for your understanding.

UPOZORNĚNÍ

Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné.

Potvrzené registrace provedené v systému VISAPOINT pro listopad 2017 zůstávají v platnosti.

Informace o způsobu objednávání termínů pro příjem žádostí o víza a pobytová oprávnění na období od 1. 12. 2017 bude ode dne 24. 11. 2017 umístěna na webové stránce příslušného zastupitelské úřadu/generálního konzulátu.

Děkujeme za pochopení.